ATIK SU KİMYASALLARI

ANASAYFA / KİMYASALLAR

ATIK SU KİMYASALLARI

Kategori: KİMYASALLAR Tarih: 22 Şubat 2017
ATIK SU KİMYASALLARI

Atık su kimyasalları Kostik; atık suyun Ph seviyesine göre koagülasyon oluşumunu ve nötralizasyonu sağlar. Kireç; atık suya uygulanmadan önce suyla çözünmesi gereken bir kimyasaldır. Nötralizasyon ve koagülasyon oluşumunda kullanılır. PAC; absorbsiyon verimi yüksek ve suda kolaylıkla çözünebilen bir kimyasal yapıya sahiptir. Koagülant madde olarak kullanılır. Demir Üç Klorür; asidik özellikli koagülant maddedir.


Alüminyum Sülfat; yüksek verimli kimyasal arıtmayı sağlar. Asidik özelliktedir.

Baryum Klorür; atık sularda sülfat gidermede kullanılır. Miktarının doğru belirlenmesi gerekir, aksi takdirde arıtmada olumsuz oluşur.

Sodyum Meta Bisülfit; atık suda RH seviyesine etki ederek krom parametresini gidermeyi sağlar.

Toz Aktif Karbon; yüksek KOI veriminde kullanılır.

Hipoklorit; biyolojik atık su arıtma tesislerinde arıtma işlemi tamamlandıktan sonra dezenfektan olarak kullanılır.

Biyolojik arıtma sistemi şartlandırıcısı; biyolojik arıtma sistemlerinde uygun miktarda bakteri oluşumunu sağlayarak arıtma işleminin daha verimli hale gelmesini sağlar.

Ters Osmoz Koruma Kimyasalları

Antiscalant; sudaki mineral tuzlar ters osmoz sistemlerinde birikerek kireç oluşumuna neden olmaktadır. Bu kireçlenmeyi engellemek adına antiscalant kimyasalı üretilmektedir. Arıtılacak su ters osmoz sistemine girmeden önce antiscalant dozlaması yapılır. Antiscalant, suda kalsiyum, magnezyum gibi iyonlarla bikarbonatın reaksiyonunu engeller. Suda mevcut bir sertlik varsa membranlarda tortu bırakması önlenmiş olur.

Sodyum Metabisülfit; toz halde bulunan inorganik bir kimyasaldır. Birçok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Sodyum metabisülfit suda iyi çözünür ve havaya maruz kaldığında, oksijeni tutarak yerine sülfat verir.

Kullanım Alanları;

Ters osmoz membranlarının temizlenmesinde,

İçme suyu arıtmada, kloramin gideriminde,

Atıksu arıtma sistemlerinde atık sudan ve borulardan çözünmüş oksijenin giderilmesinde,

Tekstil ve Deri Sanayi, Kozmetik ve Konserve sanayi, Gıda ve kağıt sektörlerinde,

kullanılır.

Atık Su

Atık su arıtması için köpüklenme önleyiciler

Koagülanlar ve adsorbanlar

Çöktürücüler

Çamur Arıtma

Emülsiyon Ayrıştırma

Yağ Susuzlaştırma

Köpük gidericiler

Atık Su Arıtma Kimyasalları;

Demir 3 Klorür; içme suyu arıtımında ve endüstriyel atık su arıtımında koagülant olarak kullanılan   asidik özellikli, koyu kahve renkli bir kimyasaldır. Arıtma sistemleri, çamur şartlandırma, baskı devre yapımı, demir oksit pigment üretimi, bakır aşındırmada kullanılır.

Alüminyum sülfat; endüstriyel su arıtma işlemlerinde,  atık su arıtma işlemlerinde,  içme suyu arıtma işlemlerinde kullanılır. Altın ve değerli maden işleme, kuyumculuk,  kaplama vb. birçok farklı endüstride çöktürme amaçlı kullanılır.  Bunun yanı sıra yangın söndürücü, tekstil, kağıt, ilaç,  kozmetik gibi sektörlerde kullanılır. Pudra,  granül ve parça boyutlarındadır.

Demir sülfat; endüstriyel atık suların kimyasal yöntemlerle arıtımında, koagülasyon  ünitelerinde kullanılan bir koagülant pıhtılaştırıcı kimyasaldır.  Yüksek verimli bir  arıtma kimyasalıdır. Açık mavi-yeşil renkli ve kristal formdadır. Demir sülfatın çalışma  aralığı atıksuyun bulanıklık vb. değerlerine bağlı olarak 5-10 pH aralığı olarak kabul  edilir.

Payet Kostik-Sodyum Hidroksit; atık su arıtma tesislerinde pH yükseltici olarak kullanılır. Payet,  boncuk ve sıvı  kostik olarak piyasada bulunmaktadır. Payet ve boncuk kostik %98 saflıktadır.

Sıvı Kostik-Sodyum Hidroksit; atık su arıtma tesislerinde pH yükseltici olarak kullanılır. Sıvı kostik %48 saflıktadır.

Sıvı Klor-Sodyum Hipoklorit; içme ve atıksu arıtma tesislerinde dezenfektan madde olarak kullanılır.

Kireç; asidik karakterdeki atık suların pH’ nın yükseltilmesinde kullanılır. Evsel atık suların arıtmasında, alüminyum ve demir tuzlarıyla birlikte katı maddelerin çöktürülmesinde, fosfor ve azotun giderilmesinde kullanılır. Endüstride, asit ihtiva eden suların nötrleştirilmesinde, demir, krom gibi metal iyonlarının çöktürülmesinde, pancar şekeri fabrikalarında süreç suyunun berraklaştırılmasında kullanılır.

Sodyum Metabisülfit yüzde 98; atık sularda fazla miktarda bulunan klorun giderilmesinde ve Cr+6 nın Cr+3 e indirgenerek  atık su bünyesinden rahatlıkla uzaklaştırılmasında kullanılır.

Baryum Klorür; endüstriyel atık sularda sülfat giderimi için kullanılır.

Hidroklorik Asit; halk arasında tuz ruhu diye bilinen bir inorganik asittir. Hidroklorik asit, su arıtmada, reçine rejenerasyonunda ve yüksek ph ya sahip atıksularda koagülantın yüksek verimde sağlanması için ph’ı istenilen aralığa indirmek için kullanılır.

Köpük Kesici Antifoam; su ve atık su arıtma tesislerinde köpük oluşumunun engellenmesinde ya da azaltılmasında kullanılır.

Polialüminyumklorür; endüstriyel atık su veya içme suyu arıtımında koagülant olarak kullanılır. Polialüminyum klorür toz formda ve sıvı formda bulunmaktadır.

EDTA çeşitleri, soğutma ve proses suyunu yumuşatmak için kullanılır.

Hidrojen Peroksit; atık su arıtımında suya çözünmüş oksijen sağlamada ve suyun zehirleyici etkisinin giderilmesinde kullanılır.

Aktif Karbonlar; yüksek oranda karbon ihtiva eden, çok gözenekli ve çok yüksek iç yüzey alanına sahip bir malzemedir. Aktif karbonun bu özellikleri kendisine çok kuvvetli bir adsorplama özelliği sağlar. Aktif Karbon temel olarak kömür, hindistan cevizi kabuğu veya odundan üretilir. Toz, granül ve pellet (silindirik) tipleri mevcuttur.

Toz Aktif Karbonlar

Kömür Bazlı Toz Aktif Karbon; atık suda KOİ, organik madde gidermede kullanılır.

Kokonat Bazlı Toz Aktif Karbon; sularda KOİ, organik madde gidermede kullanılır.

Odun Bazlı Toz Aktif Karbon; renk giderimi ve elma suyu üreticilerinin patulin giderimi işlemleri için kullanılır.

Granül Aktif Karbonlar

Kömür Bazlı Granül Aktif Karbon; serbest klor ve organik madde gidermede kullanılır.

Kokonat Bazlı Granül Aktif Karbon; serbest klor ve organik madde gidermede kullanılır.

Pellet Aktif Karbonlar

Kömür Bazlı Pellet Aktif Karbon

Kokonat Bazlı Pellet Aktif Karbon

Pellet aktif karbonlar gaz fazı uygulamalarında kullanılmaktadır. Koku, solvent ve atıksu arıtma tesislerinde H2S giderim uygulamalarında ve organik buharların gidermede kullanılır.

Biositler

Biositler, bir veya birden fazla aktif maddenin karışımıyla oluşan, bakteri, mantar, su yosunu, küf veya maya içeren mikroorganizmaları kontrol edici veya öldürücü etkisi olan kimyasal maddelerdir.

Biositlerin çok geniş kullanım alanları vardır. Bunlardan bazıları; kozmetik sanayi, deterjan sanayi, boya endüstrisi, ilaç sanayi, plastik sanayi, tekstil endüstrisi, kağıt endüstrisi, baskı mürekkepleri, ahşap işleme sanayi, tavuk çiftliklerinde dezenfektan olarak ve diğer sanayi kollarında da kullanılır.

İçme ve Kullanma Suyu Dezenfektanları

İyon Değiştirici Reçineler

Anyonik Reçineler

Katyonik Reçineler

Mix-Bed Reçineler

Su yumuşatma ve deiyonize sistemlerinde sudaki iyonları almak maksadıyla kullanılır.

Endüstriyel katyonik su yumuşatma reçinesi

İçme suyu uygulamaları için Food Grade reçine

Demineralizasyon sistemleri için anyonik ve katyonik reçine

Mixed Bed reçine

İyon değiştirici reçine, suda istenmeyen anyon ve katyonların giderilmesi için kullanılır. Katyonlar hidrojen ve sodyumla, anyonlar hidroksit iyonlarıyla yer değiştirir.

Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasalları; kazan besleme suyunun yol açtığı depozit, korozyon, köpürme ve sürüklenme vs. gibi problemleri gidermek ve kazan suyunun istenen özelliklere getirilmesi için bir dizi fiziksel ve kimyasal işlemler yapılarak kazan suyunun şartlandırılması gerekmektedir.

KİMYASAL ŞARTLANDIRMANIN AVANTAJLARI

Sistemin kışır ve korozyondan korunması,

Maksimum ısı aktarımı ile enerjinin korunumu,

Minimum blöfle su kayıplarının önlenmesi sağlanır.

Kompleks  Ürünler

Düşük ve Orta Basınçlı Kazanlarda Korozyon ve Kireç Önleyici

Buhar Kazanı Korozyon ve Kireç Önleyici

Buhar Jeneratörlerinde Korozyon ve Kireç Önleyici

Kapalı Devre Sıcak Su Sistemi Korozyon ve Kireç Önleyici

Birikinti Önleyiciler

Buhar Kazanı Kireç Önleyici

Buhar Kazanı Kireç Önleyici ve Temizleyici

Kapalı Devre Sıcak Su Sistemi Kireç Önleyici

Jeotermal Kuyu Sularında Kireç Önleyici

Kondens Hatları Koruyucular

Buhar Kazanlarında Korozyon Önleyici

Buhar ve Kondens Hattı Korozyon Önleyici

Kondens Hattı pH Düzenleyici ve Korozyon Önleyici Uzun Hatlar İçin

Kondens Hattı pH Düzenleyici ve Korozyon Önleyici Yüksek Basınçlı Kazan ve Uzun Hatlar İçin

Düşük ve Orta Basınçlı Kazanlarda Buhar ve Kondens Hattı Korozyon Önleyicisidir

Su Şartlandırma Kimyasalları

Polielektrolitler; suda çözünen yüksek molekül ağırlıklı polimerlerdir. Çözündüklerinde yüksek değerlikli iyonlar veren gruplara sahiptir. Eğer partiküler madde (-) yüklüyse katyonik Polielektrolit kullanmak gerekir. Polielektrolit, koagülantlarla birlikte kullanıldığında gayet çabuk çökelen, büyük ve yoğun pıhtılar teşkil eder. Sıkışmadan dolayı oluşacak çamur miktarı da daha stabil ve hacimce daha azdır.

Polielektrolitler,

Anyonik Polielektrolitler,

Katyonik Polielektrolitler,

Nonyonik Polielektrolitler,

Anyonik Polielektrolit; atıksu arıtma sistemlerinde koagülant pıhtılaştırma işleminden sonraki aşamada yumaklaştırma işlemini anyonik polielektrolit gerçekleştirir.

Katyonik Polielektrolit; biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır. Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.

Jar Testi

Koagülasyon ve flokülasyon yöntemiyle atık suyun verimli olarak arıtılabileceği bir arıtma ünitesi yapmak için öncelikle laboratuar analizleri yapmak gerekir. Bu testlere Jar kavanoz testi denir. Bu test neticesine göre;

Koagülant türü ve dozu,

pH ayarlaması,

Karıştırma hızı ve süresinin optimizasyonu, yapılır.

Antiscalant Revers Osmoz Kimyasalları

Antiscalantlar Kullanmanın Avantajları

Membran yüksek verimlilikle çalışır.

Asit uygulamasını azaltır veya kaldırır.

Düşük dozajlarda bile çok yönlü ve yüksek etkili performans elde edilir.

Organik ve inorganik yığılmalar kontrol altına alınır.

Taş Asitleri; buhar kazanlarında, buhar jeneratörlerinde, eşanjörlerde, boru sistemlerinde, reaktörlerde suyun neden olduğu kireç ve korozyon birikintilerini temizlemek için amin esaslı inhibitörlerle kuvvetlendirilmiş çok etkili asitli bir temizleyicidir. Oluşan kireç taşını ve pas birikimlerini gidermek için kullanılır.

Kullanılacak yüzeyin malzeme yapısına göre taş asidi seçimi yapılır.

Su saflaştırma sistemlerinde, Katyon giderme ve Anyon giderme reçineleri kullanılır. Katyon giderme reçineleri, kalsiyum, magnezyum, sodyum gibi katyonlar karşılığında hidrojen (H-)açığa çıkarır. Anyon giderme reçineleri, klor, sülfat, biokarbonat gibi anyonları hidroksit (OH-) iyonlarına dönüştürür. H- ve OH- birleşerek H2O oluşturur.

Antrasit Doğal; askıda katı maddeler olarak adı geçen suda çözünmeyen kil, çamur ve tortuların giderilmesi, içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılmaktadır. Antrasitten sonra uygulanacak arıtım ürünlerinin tortudan korunmasını sağlar. Böylece su tortusuz, renksiz ve saydam bir görünüm kazanır. Antrasit, kuvars kum ile kullanılabileceği gibi tek başına da kullanılabilir. Antrasitin kirletici tutma kapasitesi standart kum filtrelerine göre daha yüksektir. Bu özelliği filtrenin servis süresini arttırırken ters yıkamada harcanan su miktarını da düşürür.

Zeolit; yüksek seçimli katyon değiştirme kapasitelerine bağlι olarak atιk su arιtma sistemlerinde kolon operasyonlarι şeklinde uygulanan iyon değişim reaksiyonlarιdır. Su arıtım sistemlerine zeolit eklenmesi bir yandan çamurun aktivitesini artırırken diğer yandan askıdaki katı parçacıkların uzaklaştırma randımanını ve üç değerli katyonların fosfat çöktürme etkisini de artırır.

Zeolitin sağladığı iyon değişimi, amonyum iyonlarını uzaklaştırmada nitrifikasyondan daha ucuz, kullanışlı ve etkin olduğu için daha yaygındır. ABD ve Japonya'da çoğu şehirde ve endüstrilerde atık sular klinoptilolit kullanılarak atık sular temizlenilmektedir. Atık sularda bulunan azot bileşikleri, iyonlar yeraltı ve yerüstü sularını kirletir ve bu suların temiz su veya kullanma suyu olma özelliklerini yok eder. Bu toksik maddeler yüzünden suda yaşayan balıklar ve diğer canlılarda yaşamakta ve beslenmekte güçlük çeker. Bu ağır katyonları ve azotu zeolit kolayca tutabilmektedir.

Su Arıtma ve Su Yumuşatma

Tipik bir su yumuşatıcısı evlerin su sistemine bağlanan bir alettir. Tüm yumuşatıcılar sudaki minarelleri dengelerken iyon değiştirmeyi kullanır. Zeolit doğasından negatif yüklüyken suya zarar veren minareller pozitif yüklüdür. Bu pozitif yüklü mineraller zeolit sayesinde daha zayıf pozitif yükü olan sodyumla tamamen yok oluncaya kadar yer değiştirir. Bu işlem bitince zeolit temizlenir ve sodyumla birleşerek ağır mineralleri çekip suyu yumuşatmaya devam eder.

Dolomit; ters ozmoz çıkışında tüm minerallerinden arınmış olan suya kontrollü olarak mineral kazandırarak tatlandırmak ve pH’nı yükseltmek için dolomit minerali kullanılır.

Silifoz; Silifoz suyun içinde dolaştığı metalin yüzeyini çok ince fakat sağlam bir fosfat filmi şeklinde kaplayarak, metalle suyun temasını kesmektedir. Suda çözünen 2-3 ppm Fosfat molekülleri suda bulunan ve kalıcı sertliği meydana getiren kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın kireç taşı halinde su dolaşım sistemine çökmesini önler.

Birm; medyası suda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan bileşiklerinin giderilmesi amacıyla kullanılır. Katalizör etkisi göstererek çözünmüş oksijenle, demir -mangan bileşiklerinin etkileşimini sağlar. Bu sayede demir ve mangan bileşikleri medya içerisinde çöktürülerek filtre edilir. Birm medyası suda çözünmediği için diğer demir mangan giderim metotlarına göre oldukça ekonomiktir.

Quarts Kumu; filtrasyon sistemlerinin iç dolgu maddesi olarak kullanılan Quartz kum askıdaki katı maddelerin ve bulanıklığın giderilmesi amacıyla kullanılır.

Tablet Tuz; yumuşatma sistemlerinde reçinenin rejenerasyonu amacıyla kullanılır. İçme ve kullanma suları için özel olarak rafine edilmiştir.

Membran Temizliyiciler

Membran Temizliyici Kullanmanın Avantajları

Daha kısa sürede temizlenir,

Düşük uygulama miktarlarıyla etkili ve ekonomiktir,

Membran yüzeylerindeki inatçı birikinti ve çamurlar tamamen giderilir,

İçme suyu sistemlerinde güvenle kullanılır.

Asidik Membran temizleyici

Bazik Membran Temizleyici

Revers Osmoz Mineral Katkısı

atık su arıtma kimyasalları

kaagülant alum, fecl3 > demri3 – klorür, polieletrolitler sıvı, toz, katyonik, nonikyonik, anyonik, bakteriyel ürünler

iyon değiştirici reçineler

aktif karbonlar  toz, granül, silindirik

demir-mangan giderici

amonyak ve ağır metal giderici

antrasit

Tablet Tuz

Köpük Kesiciler

Yağ bazlı köpük kesici,

Alkolat bazlı köpük kesici,

Toz köpük kesici,

Silikon bazlı köpük kesici,

Yüzey aktif madde ağırlıklı köpük kesici,

Yağ alkolatı bazlı köpük kesici,

Flotasyon Kimyasalları

Endüstriyel Temizleyiciler

Yüzey İşlem Kimyasalları

Dezenfektanlar

Sıvı Klor – Klordioksit

Ötrofikasyonla Mücadele Kimyasalları

Bakır sülfat

Sodyum Metabisülfit

Hidroklorik Asit

Fosforik Asit

Kostik

Bant Kaydırıcı