HAVUZ KİMYASALLARI

ANASAYFA / KİMYASALLAR

HAVUZ KİMYASALLARI

Kategori: KİMYASALLAR Tarih: 22 Şubat 2017
HAVUZ KİMYASALLARI

Bir havuzda hijyeni sağlamak için, ilk olarak yüzme havuzunun kimyasal dengesi sağlanmalı, havuz toz, yaprak, çeşitli partiküller ve yabancı maddelerden arıtılmalıdır. Havuzun kimyasal dengesini oluşturmak için de havuzun sık sık tahlilleri yapılmalı, sonuçlara göre havuz kimyasalları kullanılmalıdır.


Havuz Kimyasalları Nelerdir, Kullanımları Nasıldır ?

1. %56 Granül Klor

Stabilizatörlü toz klor özellikle açık havuzlarda dezenfeksiyonu sağlayan ana kimyasaldır. Havuzun kullanım yoğunluğuna göre günde kullanım miktarı değişir. Kovada eritilerek havuz yüzeyine dökülebileceği gibi dozaj pompası tarafından otomatik olarak suya aşılanır. Bu klorun kullanıldığı havuzlarda sık sık stabilizatör ölçümü yapılmalıdır. Suyun pH değerini etkilemez.

2.Sıvı Klor (sodyum hipoklorit): % 12 oranlı sıvı klordur. Kapalı havuzlarda ve otomatik dozajlama sistemleri için uygundur. Depolama ömrü çok kısadır. Elle kullanılmaz. Suyun pH değerini yükseltir.

3.Calhypo (kalsiyum hipoklorit): Stabilizatörsüz % 70 toz klordur. Kapalı havuzlarda ve şok klor amaçlı kullanılır. Elle denge deposundan veya havuz yüzeyinden atılır. Bunun yanında seyreltilerek otomatik dozajlarda da kullanılır. Kalsiyum seviyesi yüksek sularda kullanılmaz. Suyun pH değerini ve kalsiyum seviyesini yükseltir. Uzun süreli kullanımda aşılama noktalarında kalsiyum birikimi ve tıkanmalara sebep olabilir.

4.Toz pH Düşürücü (sodyum bi sülfat): Havuzdaki suyun ana dengeleyicisidir. Normalde havuz suyu pH değeri 7,2-7,6 arasında olmalıdır. Elle denge deposundan veya havuz yüzeyinden atılabildiği gibi dozaj pompası ile suya aşılanır.

5.Sıvı pH Düşürücü ( sülfirik asit/hidroklorik asit): Kullanımı toz pH düşürücü gibidir. Otomatik dozajlamada idealdir.

6.Algacide (sıvı yosun öldürücü): Klorla birlikte ideal olarak 7,2-7,4 pH aralığında etkilidir. Havuzda yosun oluşumunu engeller. Tercihen denge deposundan aksi takdirde havuz üzerinden uygulanır.

7.Floc (sıvı çöktürücü): Filtre tarafından tutulamayan askıda parçacıklar havuz içinde kirlenme ve bulanıklığa neden olur. Havuz suyunda olabilecek bozulmalarda kullanılır. Havuzda askıdaki maddeler dibe çöker. Havuz dip süpürgesyile atılır. Sonrasında filtreye ters yıkama uygulanmalıdır. Havuz suyundaki bulanma ve renklenmelerde de havuz suyu rengi  düzelene kadar her gün çöktürme ve dip temizliği yapılır.

8.Clear (sıvı topaklayıcı-parlatıcı): Akşam havuz ışıkları yandığında Havuzdaki ışık huzmesi içinde görülen yüzen parçacıkların topaklanarak filtre tarafından yakalanmasını sağlar. Dozaj pompasıyla sürekli sisteme aşılanır.

9.İnaktivasyon Sıvısı (sodyum pirosülfit): Klor şoklamasının ardından havuzdaki fazla klorun giderilmesi için kullanılır.

10.Kış Koruma Ürünü: Kış süresince kullanılmayan açıktaki havuzların suyunun kireç ve yosuna karşı korunmasını sağlar.

11.Alka Plus (ph ve alkalinite yükseltici): Ph ve alkalinitesi düşük havuzlarda kullanılır.

12.Tablet Klor( %90): Yavaş çözünen stabilizatörlü 200 gr. tablet klordur. Klorinatör veya yüzen dispenserler vasıtasıyla kullanılır. Uzun süre kullanımda suyun pH değerini düşürür ve suda stabilizatörü yükseltir.

13.Qac bazlı dezenfektan: Ayak havuzu dezenfektanı olarak kullanılır.

KLOR

Klor, havuz için olmazsa olmaz kimyasaldır. Havuzdaki dezenfeksiyon ve oksidasyonu sağlayan vazgeçilmez bir kimyasaldır.

Sıvı klor ve granül klor çeşitleri en çok kullanılanlarıdır.

Havuzunuzun durumuna göre sıvı veya granül kloru tercih edilebilir. Sonuç değişmez.

En yaygın test kiti sıvı solüsyonludur. Bunun oluşturduğu bazı sorunlar vardır:

1.Damla büyüklüğü standart olmayacağından doğru sonuç alamama,

2.Sıcaklık havada doğru sonuç bulamama,

3.Avrupa da kullanımı yasak, insan ve çevre sağlığı için zararlı bir kimyasal olması.

Tabletli test kitleri kullanımı kolaydır, tam sonuç verir.

Havuzun kullanımına göre, ölçme programı oluşturulur. Villaların havuzlarında günlük 1, kalabalık,  açık havuzlarda 3 ölçüm yapılmalıdır.

YOSUN ÖNLEYİCİ VE YOSUN ÖLDÜRÜCÜ

Havuz bakımında yosun en sık yaşanan sorundur. Normal bakımlarında klor seviyesi düştüğünde, hemen yosun üreyebilir. Yosun mücadelesinde

Yosun önleyici, haftalık havuza eklenir, yosun üremesine engel olur. Havuzda klor bulunmazsa tek başlarına yosuna engel olamaz, yosun oluşumunu sadece yavaşlatır.

Yosun öldürücü, havuz yosun tuttuktan sonra, yosunu öldürmek için kullanılır. Klorla etkili olup, tek başlarına sadece yosunun üremesini yavaşlatır.

ÇÖKTÜRÜCÜ TOPAKLAYICI BERRAKLAŞTIRICILAR

Kum filtreleri, 20-40 mikronun altındaki partikülleri tutamaz. Bu partiküller havuzun berraklığını bozar.

Havuza aralıklarla çöktürücü veya berraklaştırıcı atarak bu küçük partikülleri bir araya toplanır. Bir kısmı filtreye takılırken dibe çöken kısımlar dip süpürgesiyle çekilir.

Çöktürücüyü bir kovaya koyup, su ekledikten sonra, havuza serperek atılır, çöktürücü havuza dağıtılırsa işlem hızlanır. Bu kimyasallar filtreyi çabuk doldurur, ters yıkama yapılmalıdır.                              

Berraklaştırıcılar, çöktürücünün çöktüremediği mikron seviyesindeki partikülleri filtreye taşıyarak havuzun temizliğini sağlar. Fiziksel temizlik yanında, yosun sporlarını da toplayıp filtreye taşıyıp dezenfeksiyona da katkı yapar.

HAVUZ SUYU HASTALIKLARI

Havuzdan bulaşan mikrobik hastalıkların hepsi klorlama yoluyla önlenebilir ancak klor bazı mikropları anında öldürmediğinden, risk devam eder. Klorun mikroorganizmaları yok edebilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Criptosporidyum, Giardia, E.Coli ve Şigella gibi dışkı yolu ile bulaşabilecek ateşli ishallere yol açan mikroplar, havuz suyunu kaza ile yutma sonucu hastalıklara yol açabilirler. Dolayısıyla havuza giren kişiler özen göstermediği sürece, en iyi bakılan havuzlarda dahi hastalıkların yayılması mümkündür.  Bakımı iyi ve özenle yapılmayan havuzlarda, ayrıca dış kulak yolu enfeksiyonlarının ortaya çıkma riski de oldukça yüksektir. Enfeksiyona bağlı olarak bazen çok şiddetli olmak kaydıyla kulak ağrısı, dış kulak yolunda şişme, kulak akıntısı, tıkanma ve duyma sıkıntısı görülebilmektedir.  Havuza fazla girmekle iki türlü göz sorunu da ortaya çıkmaktadır. Bunlar, bakteri , virüs mantarlar nedeniyle kirli havuzlardan bulaşan mikrobik hastalıklar ve klora karşı hassasiyettir. Çocuk havuzda yüzdükten sonra gözleri kızarıyorsa klora karşı hassasiyeti söz konusu olabilir. Fazla miktardaki klor, özellikle çocuklarda kornea tabakalarındaki hücrelere zarar verebilir.  Havuzlardan bulaşan hastalıklar arasında genital mantar enfeksiyonları, bakteriyel vajinit, molluscum cantagiosum ve trikomonas enfeksiyonları sıklıkla görülür. Ayrıca iyi temizlenmeyen havuzlardan tifo, hepatit A ve E, cryptosporidum, kolibasili, giardia, shigella, dizanteri ve paratifo gibi ateşli ishal yapan mikroplar, göz, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları ile mantar, uyuz, impetigo gibi deri hastalıkları da bulaşabilir. 

http://www.cleanwater.com.tr/havuz-kimyasallari/